Dă-ne înţelepciune, Doamne preaiubit

Dă-ne înţelepciune, Doamne preaiubit,
Să pricepem starea care îi de dorit.
Nu vrem, Doamne Sfinte, să fim căldicei;
Vrem să fim în clocot, să iubim ca ieri.

Întoarceţi-vă azi, prin harul Domnului,
Şi lepădaţi făţărnicia veacului.
Înţelepciunea cereţi astăzi Domnului,
Şi să trăiţi în dragostea dintâi.

Răsfoiţi în urmă fila din trecut,
Cum aţi găsit crucea şi pe ea- Isus.
Tot aşa iubit-aţi pe vrăjmaşi, ca fraţi?
Nu cumva iubirea azi s-a micşorat?